Bats & pink heels.
by Katarzyna Konderak on


Bably blue jacket.
by Katarzyna Konderak on


Leopard shoes.
by Katarzyna Konderak on


Beige sweater.
by Katarzyna Konderak on


White leather jacket.
by Katarzyna Konderak on


Floral jumpsuit.
by Katarzyna Konderak on


Nike Air Force & plaid shirt.
by Katarzyna Konderak on


White & blue.
by Katarzyna Konderak on


Baby blue sweater.
by Katarzyna Konderak on

like me on facebook

Follow me on instagram